SOITEC
145,38 EUR +4,21 %

FR0013227113 · Indikasjon · 22:00:00
Åpen140,50
Høy146,98
Lav140,38
Close139,50
1 uke
+2,74 %
1 måned
+2,67 %
Hittil i år
-4,58 %
1 år
-16,33 %
3 år
+121,10 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.