SOITEC |
91,23 EUR

FR0013227113 · Indikasjon · 24.04.2024 21:59:58
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,19 %
1 måned
-25,29 %
Hittil i år
-43,62 %
1 år
-40,57 %
3 år
-46,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.