GETLINK |
16,30 EUR +1,24 %

FR0010533075 · Indikasjon · 17:07:21
Åpen16,13
Høy16,43
Lav16,12
Close16,10
1 uke
+2,84 %
1 måned
+4,82 %
Hittil i år
-1,60 %
1 år
+2,52 %
3 år
+20,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.