ADP
125,65 EUR

FR0010340141 · Indikasjon · 01.03.2024 22:00:00
1 uke
-4,16 %
1 måned
+1,45 %
Hittil i år
+7,21 %
1 år
-7,95 %
3 år
+18,43 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.