ADP
130,45 EUR +0,27 %

FR0010340141 · Indikasjon · 09:16:34
Åpen130,83
Høy131,05
Lav130,33
Close130,10
1 uke
+4.27 %
1 måned
-4.42 %
Hittil i år
+2.41 %
1 år
-4.77 %
3 år
+45.67 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.