BNP PARIBAS |
60,35 EUR

FR0000131104 · Indikasjon · 20.06.2024 21:59:59
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,50 %
1 måned
-17,32 %
Hittil i år
-3,59 %
1 år
+6,43 %
3 år
+11,26 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.