VIVENDI |
10,97 EUR +1,74 %

FR0000127771 · Indikasjon · 12:09:29
Åpen10,90
Høy10,99
Lav10,84
Close10,78
1 uke
+9,35 %
1 måned
+11,40 %
Hittil i år
+13,35 %
1 år
+28,58 %
3 år
-61,07 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.