ZODIAC AEROSPACE
- EUR

FR0000125684 · Indikasjon · 31.12.2020 00:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.