CAPGEMINI |
192,35 EUR

FR0000125338 · Indikasjon · 12.07.2024 21:59:53
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,68 %
1 måned
+0,44 %
Hittil i år
+1,91 %
1 år
+10,01 %
3 år
+14,22 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.