NATIXIS |
4,00 EUR

FR0000120685 · Indikasjon · 29.07.2021 07:30:16
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
0,00 %
1 måned
0,00 %
Hittil i år
+44,23 %
1 år
+89,67 %
3 år
-33,56 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.