AXA |
30,49 EUR -0,20 %

FR0000120628 · Indikasjon · 12:09:25
Åpen30,61
Høy30,85
Lav30,46
Close30,55
1 uke
-5,61 %
1 måned
-9,51 %
Hittil i år
+3,36 %
1 år
+15,06 %
3 år
+38,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.