ACCOR |
37,02 EUR -0,76 %

FR0000120404 · Indikasjon · 20:49:06
Åpen37,00
Høy38,22
Lav17,83
Close37,30
1 uke
-3,31 %
1 måned
-5,53 %
Hittil i år
+7,24 %
1 år
+10,10 %
3 år
+23,42 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.