IPSOS
57,75 EUR +3,12 %

FR0000073298 · Indikasjon · 21:57:55
Åpen56,50
Høy57,80
Lav56,50
Close56,00
1 uke
-0,35 %
1 måned
-0,35 %
Hittil i år
-1,95 %
1 år
+26,44 %
3 år
+223,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.