M6 |
13,93 EUR

FR0000053225 · Indikasjon · 12.04.2024 22:00:00
1 uke
+2,96 %
1 måned
+7,61 %
Hittil i år
+7,65 %
1 år
-6,98 %
3 år
-25,90 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.