ATOS |
1,03 EUR

FR0000051732 · Indikasjon · 12.07.2024 21:53:32
1 uke
+38,79 %
1 måned
+33,12 %
Hittil i år
-85,46 %
1 år
-92,91 %
3 år
-97,64 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.