MAUREL ET PROM |
6,21 EUR

FR0000051070 · Indikasjon · 23.04.2024 21:59:51
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,32 %
1 måned
+13,85 %
Hittil i år
+1,89 %
1 år
+69,07 %
3 år
+229,70 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.