MAUREL ET PROM |
6,80 EUR

FR0000051070 · Indikasjon · 27.05.2024 21:59:21
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,04 %
1 måned
+11,02 %
Hittil i år
+11,66 %
1 år
+84,28 %
3 år
+277,15 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.