VALMET
21,58 EUR -1,89 %

FI4000074984 · Indikasjon · 21:28:12
Åpen22,11
Høy22,30
Lav10,78
Close22,00
1 uke
-2,74 %
1 måned
-9,30 %
Hittil i år
-17,12 %
1 år
+5,02 %
3 år
-0,86 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.