REPSOL
15,23 EUR

ES0173516115 · Indikasjon · 02.10.2023 21:59:56
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-2,44 %
1 måned
+3,57 %
Hittil i år
+0,46 %
1 år
+28,21 %
3 år
+175,92 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.