GRIFOLS
12,25 EUR

ES0171996087 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:54
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,79 %
1 måned
-3,88 %
Hittil i år
+9,01 %
1 år
+38,56 %
3 år
-49,81 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.