GRIFOLS |
9,90 EUR -0,19 %

ES0171996087 · Indikasjon · 15:56:12
Åpen10,00
Høy9,90
Lav9,90
Close9,92
1 uke
+1,42 %
1 måned
+17,91 %
Hittil i år
-36,20 %
1 år
-14,10 %
3 år
-56,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.