GRIFOLS
12,18 EUR -0,81 %

ES0171996087 · Indikasjon · 14:55:09
Åpen12,14
Høy12,48
Lav12,05
Close12,28
1 uke
-7,48 %
1 måned
-5,95 %
Hittil i år
+7,63 %
1 år
+26,17 %
3 år
-49,76 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.