GRIFOLS |
9,56 EUR +2,08 %

ES0171996087 · Indikasjon · 18:00:40
Åpen9,35
Høy9,67
Lav9,31
Close9,36
1 uke
-5,17 %
1 måned
+11,64 %
Hittil i år
-39,50 %
1 år
-17,25 %
3 år
-58,97 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.