GRIFOLS
9,07 EUR

ES0171996087 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:49
1 uke
-20,83 %
1 måned
-9,90 %
Hittil i år
-41,56 %
1 år
-21,79 %
3 år
-57,62 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.