ACS
37,08 EUR -0,46 %

ES0167050915 · Indikasjon · 11:35:42
Åpen37,22
Høy37,47
Lav36,85
Close37,25
1 uke
+1,46 %
1 måned
-6,49 %
Hittil i år
-7,87 %
1 år
+32,86 %
3 år
+49,76 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.