SOLARIA ENERGIA
11,54 EUR

ES0165386014 · Indikasjon · 23.02.2024 21:58:14
1 uke
-6,88 %
1 måned
-19,76 %
Hittil i år
-38,18 %
1 år
-34,45 %
3 år
-37,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.