SOLARIA ENERGIA
14,67 EUR +4,13 %

ES0165386014 · Indikasjon · 18:18:56
Åpen14,19
Høy15,18
Lav14,18
Close14,09
1 uke
+4,06 %
1 måned
+4,62 %
Hittil i år
-15,39 %
1 år
-10,24 %
3 år
-6,14 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.