CAIXABANK
4,09 EUR

ES0140609019 · Indikasjon · 01.12.2023 20:40:40
1 uke
-1,43 %
1 måned
+7,76 %
Hittil i år
+10,25 %
1 år
+19,34 %
3 år
+89,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.