CAIXABANK
3,78 EUR

ES0140609019 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:59
1 uke
+2,95 %
1 måned
-2,08 %
Hittil i år
+1,71 %
1 år
+14,53 %
3 år
+105,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.