CAIXABANK
3,65 EUR

ES0140609019 · Indikasjon · 22.09.2023 21:59:59
1 uke
+2,93 %
1 måned
-4,06 %
Hittil i år
-1,62 %
1 år
+2,66 %
3 år
+85,92 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.