CAIXABANK
3,73 EUR +0,30 %

ES0140609019 · Indikasjon · 09:01:00
Åpen3,72
Høy3,73
Lav3,72
Close3,72
1 uke
+1,74 %
1 måned
-2,94 %
Hittil i år
+0,16 %
1 år
+11,05 %
3 år
+97,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.