CAIXABANK
4.27 EUR

ES0140609019 · Indikasjon · 01.03.2024 22:00:00
1 uke
+4,12 %
1 måned
+8,83 %
Hittil i år
+14,66 %
1 år
+6,88 %
3 år
+76,63 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.