CAIXABANK
3,50 EUR -2,66 %

ES0140609019 · Indikasjon · 17:19:06
Åpen3,56
Høy3,59
Lav3,40
Close3,59
1 uke
-0,65 %
1 måned
-11,22 %
Hittil i år
-5,59 %
1 år
+15,99 %
3 år
+107,15 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.