ACERINOX |
9,46 EUR

ES0132105018 · Indikasjon · 19.07.2024 21:59:59
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-5,59 %
1 måned
-4,86 %
Hittil i år
-11,86 %
1 år
-4,30 %
3 år
-6,75 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.