ENAGAS
16,08 EUR

ES0130960018 · Indikasjon · 22.09.2023 22:00:00
1 uke
-2,34 %
1 måned
+4,91 %
Hittil i år
+0,55 %
1 år
-6,51 %
3 år
-18,22 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.