DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION
0.01 EUR

ES0126775032 · Indikasjon · 23.02.2024 17:30:14
1 uke
+8,33 %
1 måned
0,00 %
Hittil i år
+8,33 %
1 år
-23,53 %
3 år
-88,70 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.