DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION
0,01 EUR

ES0126775032 · Indikasjon · 04.10.2023 17:35:25
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-3,70 %
1 måned
-7,14 %
Hittil i år
0,00 %
1 år
+8,33 %
3 år
-87,50 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.