ACCIONA |
115,65 EUR +1,98 %

ES0125220311 · Indikasjon · 15:41:16
Åpen113,20
Høy115,65
Lav112,05
Close113,40
1 uke
+1,27 %
1 måned
+2,12 %
Hittil i år
-13,55 %
1 år
-17,06 %
3 år
-8,70 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.