FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
8,92 EUR

ES0122060314 · Indikasjon · 24.03.2023 21:26:56
1 uke
+1,71 %
1 måned
-1,65 %
Hittil i år
+0,85 %
1 år
-17,79 %
3 år
+22,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.