INDRA SISTEMAS
16,09 EUR +0,78 %

ES0118594417 · Indikasjon · 11:56:43
Åpen15,95
Høy16,11
Lav15,94
Close15,97
1 uke
+1,01 %
1 måned
-0,83 %
Hittil i år
+13,93 %
1 år
+37,22 %
3 år
+127,05 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.