INDRA SISTEMAS
12,95 EUR -2,37 %

ES0118594417 · Indikasjon · 21:59:56
Åpen13,25
Høy13,33
Lav12,83
Close13,27
1 uke
-5,61 %
1 måned
-1,33 %
Hittil i år
+20,01 %
1 år
+60,53 %
3 år
+117,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.