GAS NATURAL
27,39 EUR -0,27 %

ES0116870314 · Indikasjon · 17:58:51
Åpen27,49
Høy27,87
Lav27,21
Close27,46
1 uke
+2,90 %
1 måned
+5,74 %
Hittil i år
+11,29 %
1 år
+3,61 %
3 år
+66,23 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.