BANCO SANTANDER
3,55 EUR +1,55 %

ES0113900J37 · Indikasjon · 09:30:41
Åpen3,49
Høy3,56
Lav3,48
Close3,49
1 uke
+0,17 %
1 måned
-3,48 %
Hittil i år
+23,09 %
1 år
+44,07 %
3 år
+112,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.