CIE AUTOMOTIVE
25,34 EUR +1,64 %

ES0105630315 · Indikasjon · 19:21:47
Åpen24,96
Høy25,44
Lav24,88
Close24,93
1 uke
+1,20 %
1 måned
-8,62 %
Hittil i år
+3,14 %
1 år
+26,10 %
3 år
+80,99 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.