VESTAS WIND SYSTEMS |
183.30 DKK -1.09 %

DK0061539921 · Indikasjon · 15:26:51
Åpen185.41
Høy185.53
Lav182.83
Close185.33
1 uke
+4,08 %
1 måned
-8,43 %
Hittil i år
-14,31 %
1 år
-2,83 %
3 år
-86,07 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.