SYMRISE |
114,40 EUR +1,60 %

DE000SYM9999 · Indikasjon · 21:25:24
Åpen112,58
Høy114,20
Lav112,50
Close112,60
1 uke
+1,64 %
1 måned
0,00 %
Hittil i år
+16,14 %
1 år
+18,35 %
3 år
-6,92 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.