COMMERZBANK |
15,33 EUR -1,46 %

DE000CBK1001 · Indikasjon · 20:22:53
Åpen15,51
Høy15,52
Lav15,11
Close15,56
1 uke
+2,89 %
1 måned
+8,19 %
Hittil i år
+40,00 %
1 år
+37,18 %
3 år
+182,63 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.