COMMERZBANK
10,84 EUR

DE000CBK1001 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:16
1 uke
+1,05 %
1 måned
+2,48 %
Hittil i år
-0,98 %
1 år
-3,88 %
3 år
+98,65 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.