BAYER
29,19 EUR +1,99 %

DE000BAY0017 · Indikasjon · 14:38:29
Åpen28,57
Høy29,30
Lav28,45
Close28,62
1 uke
+1,84 %
1 måned
-9,52 %
Hittil i år
-15,13 %
1 år
-50,38 %
3 år
-41,59 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.