HAMBORNER REIT |
6,60 EUR -0,90 %

DE000A3H2333 · Indikasjon · 13:30:02
Åpen6,68
Høy6,63
Lav6,63
Close6,66
1 uke
-0,30 %
1 måned
+1,53 %
Hittil i år
-2,58 %
1 år
0,00 %
3 år
-28,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.