DB SØLV ETC
211,73 USD -0,15 %

DE000A1E0HS6 · Indikasjon · 14:35:06
Åpen212,37
Høy213,35
Lav0,00
Close212,04
1 uke
+2,34 %
1 måned
+3,61 %
Hittil i år
-6,95 %
1 år
-10,43 %
3 år
+89,51 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.