BRENNTAG
67,78 EUR

DE000A1DAHH0 · Indikasjon · 24.03.2023 21:59:37
1 uke
+0,80 %
1 måned
-6,12 %
Hittil i år
+5,91 %
1 år
-9,19 %
3 år
+110,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.