BRENNTAG
75,34 EUR +0,80 %

DE000A1DAHH0 · Indikasjon · 21:59:53
Åpen75,40
Høy76,15
Lav75,01
Close74,74
1 uke
+0,64 %
1 måned
+1,62 %
Hittil i år
+17,72 %
1 år
+2,17 %
3 år
+53,13 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.