GERRESHEIMER
91,08 EUR -0,90 %

DE000A0LD6E6 · Indikasjon · 21:17:15
Åpen93,68
Høy94,00
Lav0,00
Close91,90
1 uke
+0,66 %
1 måned
+9,63 %
Hittil i år
+44,64 %
1 år
+31,96 %
3 år
+62,01 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.