ALSTRIA OFFICE
6,08 EUR

DE000A0LD2U1 · Indikasjon · 29.03.2023 21:58:03
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-8,16 %
1 måned
-19,42 %
Hittil i år
-19,20 %
1 år
-51,63 %
3 år
-53,12 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.