ALSTRIA OFFICE
4,97 EUR

DE000A0LD2U1 · Indikasjon · 02.06.2023 17:59:27
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-6,87 %
1 måned
-17,03 %
Hittil i år
-34,29 %
1 år
-63,42 %
3 år
-62,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.