CROPENERGIES |
11,10 EUR

DE000A0LAUP1 · Indikasjon · 11.03.2024 04:23:11
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
0,00 %
1 måned
-3,48 %
Hittil i år
-3,31 %
1 år
-5,45 %
3 år
-2,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.