NORDEX
11,68 EUR +1,61 %

DE000A0D6554 · Indikasjon · 21:59:56
Åpen11,43
Høy11,59
Lav11,59
Close11,50
1 uke
-0,68 %
1 måned
+2,73 %
Hittil i år
-9,63 %
1 år
+29,89 %
3 år
+4,29 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.