NORDEX
11.34 EUR

DE000A0D6554 · Indikasjon · 01.03.2024 21:58:03
1 uke
+21,31 %
1 måned
+21,15 %
Hittil i år
+8,60 %
1 år
-22,05 %
3 år
-50,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.