NORDEX
9,96 EUR

DE000A0D6554 · Indikasjon · 21.02.2024 21:58:44
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-6,12 %
1 måned
+8,81 %
Hittil i år
-4,64 %
1 år
-30,93 %
3 år
-60,62 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.