NORDEX |
12,76 EUR

DE000A0D6554 · Indikasjon · 12.04.2024 21:59:08
1 uke
+6,78 %
1 måned
+6,78 %
Hittil i år
+22,22 %
1 år
+8,60 %
3 år
-48,88 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.