NORDEX
9,46 EUR

DE000A0D6554 · Indikasjon · 23.02.2024 21:59:57
1 uke
-9,38 %
1 måned
-1,00 %
Hittil i år
-9,43 %
1 år
-33,76 %
3 år
-58,20 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.