AXA EUROPA
72,55 EUR

DE0009775643 · Indikasjon · 30.03.2023 21:38:49
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,08 %
1 måned
-3,05 %
Hittil i år
+6,98 %
1 år
-0,22 %
3 år
+47,22 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.