MDAX® |
25.439,10 -0,69 %

DE0008467416 · Indikasjon · 11:34:15
Åpen25.576,40
Høy25.638,90
Lav25.298,40
Close25.615,40
1 uke
-2,12 %
1 måned
-0,35 %
Hittil i år
-5,34 %
1 år
-10,51 %
3 år
-25,06 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.