ALLIANZ |
260,40 EUR -0,80 %

DE0008404005 · Indikasjon · 10:15:56
Åpen259,10
Høy261,10
Lav258,60
Close262,50
1 uke
-0,57 %
1 måned
-3,79 %
Hittil i år
+6,44 %
1 år
+17,54 %
3 år
+18,50 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.