WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE
16,98 EUR +0,47 %

DE0008051004 · Indikasjon · 08:19:28
Åpen17,03
Høy17,13
Lav16,86
Close16,90
1 uke
+0,77 %
1 måned
-0,53 %
Hittil i år
+7,70 %
1 år
-8,98 %
3 år
+36,31 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.