VOLKSWAGEN VZ.
108,90 EUR

DE0007664039 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:57
1 uke
-4,52 %
1 måned
-4,29 %
Hittil i år
-9,61 %
1 år
-15,37 %
3 år
-21,51 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.