WASHTEC
36,48 EUR +1,32 %

DE0007507501 · Indikasjon · 15:17:06
Åpen37,38
Høy37,30
Lav37,00
Close36,00
1 uke
+4,07 %
1 måned
+8,88 %
Hittil i år
+14,70 %
1 år
-0,07 %
3 år
-24,91 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.