DEUTSCHE EUROSHOP
18,33 EUR

DE0007480204 · Indikasjon · 29.09.2023 17:36:33
1 uke
-3,45 %
1 måned
-23,99 %
Hittil i år
-24,60 %
1 år
-16,90 %
3 år
+78,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.