HEIDELBERGER DRUCK
1,05 EUR -0,33 %

DE0007314007 · Indikasjon · 21:58:35
Åpen1,06
Høy1,07
Lav1,05
Close1,06
1 uke
+5,51 %
1 måned
-4,49 %
Hittil i år
-13,09 %
1 år
-38,67 %
3 år
-14,64 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.