HEIDELBERGER DRUCK
1,71 EUR

DE0007314007 · Indikasjon · 31.03.2023 21:58:05
1 uke
+3,45 %
1 måned
-0,06 %
Hittil i år
+11,69 %
1 år
-28,45 %
3 år
+205,36 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.