HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN |
0,94 EUR +0,32 %

DE0007314007 · Indikasjon · 19:07:06
Åpen0,93
Høy0,94
Lav0,93
Close0,94
1 uke
-6,27 %
1 måned
-5,43 %
Hittil i år
-22,30 %
1 år
-44,65 %
3 år
-24,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.