SAP |
168,55 EUR

DE0007164600 · Indikasjon · 17.04.2024 21:59:59
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,35 %
1 måned
-2,45 %
Hittil i år
+22,94 %
1 år
+44,95 %
3 år
+45,30 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.