SAP
173,48 EUR

DE0007164600 · Indikasjon · 01.03.2024 22:00:00
1 uke
+1,95 %
1 måned
+6,80 %
Hittil i år
+26,54 %
1 år
+63,05 %
3 år
+67,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.