SAP
124,38 EUR -0,43 %

DE0007164600 · Indikasjon · 16:25:32
Åpen124,76
Høy124,96
Lav123,38
Close124,92
1 uke
-1,63 %
1 måned
-1,27 %
Hittil i år
+28,13 %
1 år
+53,89 %
3 år
-4,31 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.