SAP
148,39 EUR

DE0007164600 · Indikasjon · 08.12.2023 21:59:58
1 uke
+0,95 %
1 måned
+12,25 %
Hittil i år
+52,88 %
1 år
+44,86 %
3 år
+45,37 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.