SAP |
179,06 EUR -0,13 %

DE0007164600 · Indikasjon · 14:39:27
Åpen179,16
Høy180,46
Lav178,46
Close179,30
1 uke
+2,47 %
1 måned
+9,22 %
Hittil i år
+30,78 %
1 år
+44,53 %
3 år
+56,65 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.