RHÖN KLINIKUM
11,85 EUR +2,16 %

DE0007042301 · Indikasjon · 16:07:08
Åpen11,75
Høy12,05
Lav5,80
Close11,60
1 uke
-1,27 %
1 måned
-2,10 %
Hittil i år
-23,86 %
1 år
-16,79 %
3 år
-28,48 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.